Våra kärnfrågor

Demokrati

Demokrati innebär öppenhet för inkomna frågor, skrivelser och aktuella händelser.

I Nora Bergslagsförsamling har insyn och makt delegerats till de få personer som sitter i den s.k. ledningsgruppen.
Inga diskussioner förekommer längre i kyrkorådet om händelser, kyrkans problem och utmaningar.

Vi kommer att lägga tillbaks besluten i kyrkorådet,
där de hör hemma.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön har under flera år uppmärksammats av Arbetsmiljöverket, som har konstaterat otydlighet och brister i ledning samt upprepade kränkande särbehandlingar.

Trots detta har man inte lyckats åtgärda problemen utan förvärra dem genom att bland annat felaktigt stänga av och avskeda personal.

Vi kommer att jobba systematiskt och rättvist för en trygg och glad
personalgrupp.

Verksamhet Ekonomi

Verksamhet och ekonomi står
inför stora utmaningar. Prognosen pekar på en nedåtgående ekonomisk trend som kräver strategiska och genomtänkta åtgärder.

Nuvarande styre har då valt att dra ner på verksamheten och öka administrationen, vilket vi anser vara totalt kontraproduktivt.

Vi kommer att jobba för att kärnverksamheten
alltid står i fokus.