Det är dags för en ny epok!

EPOK, En Partipolitiskt Oberoende Kyrka (EPOK), har bildats av församlingsbor i Nora Bergslagsförsamling inför kyrkovalet den 19:e september 2021.

Den kristna tron är grunden i EPOK men kyrkan står också för mycket mer. Svenska kyrkan är viktig som kulturbärare, för att upprätthålla traditioner och stå för tillit och trygghet i en föränderlig värld. Den ska slå vakt om allas lika värde och den etik och medmänsklighet som är knuten till kristendomen.

De främsta orsakerna till varför vi bildar en ny grupp är framför allt

  1. Demokrati och öppenhet
  2. Arbetsmiljö
  3. Verksamhet och ekonomi